زیرسازی و سازه نگهدارنده سقف شیبدار

 

زیرسازی و سازه نگهدارنده سقف شیبدار

زیرسازی و سازه نگهدارنده سقف شیبدار در تمامی انواع کم و بیش مشابه است و در حقیقت نوع پوشش نهایی به کار رفته در سقف نوع سقف شیب دار را مشخص می کند. پوشش سقف شیب دار در گذشته عموما آردواز و پس از آن از جنس سفال بود که دارای سوراخ هایی بودند و عملا با سیم فلزی بر روی سازه اسکوپ (بست) می شدند . اما امروزه عموما از متریال و مصالح سینتیتک عایق رطوبت برای پوشش سقف شیب دار استفاده می شود که هم وزن کمتری دارند ، هم ظاهر بهتری نسبت همتای قدیمی خود دارند. شینگل

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

www.pfpi-co.com