سقف شیبدار

برخی از مهمترین عامل های انتخاب پوشش سقف شیبدار و بام ساختمان معمولا در موارد زیر خلاصه میشود :

  • ظاهر و زیبایی نمای ساختمان و متریال مورد استفاده برای پوشش بام شیبدار
  • نحوه اجرا و آسانی مراحل نصب پوشش سقف شیبدار و متریال های زیرسازی پوشش بام
  • مشخصات فیزیکی و استاندارد های پوشش سقف شیبدار بام و گارانتی و پشتیبانی و عمر مفید متریال مصرفی برای پوشش سقف شیبدار
  • قیمت و هزینه تمام شده پوشش شیبدار بام