مزایای سقف‌های شیب‌دار

مزایای سقف‌های شیب‌دار:

  • از نظر معماری، این سبک دارای زیبایی خاص و منحصر‌بفردی می‌باشد.
  • طراحی و ساخت سقف‌های شیب‌دار عموماً از لحاظ زمانی بسیار سریع‌تر انجام می‌شوند.
  • یکی از علت‌های رواج سقف‌های شیب‌دار کم شدن اندازه‌ی تیر و ستون‌هاست و به تبع آن وزن موثر در هنگام زلزله نیز کم شده و در مواردی اندازه‌ی دیواره‌های برشی و یا بادبندهای به‌کار رفته کاهش می‌یابد که که کم شدن وزن در مورد آخرین طبقه‌ی بنای مورد نظر گاه به ۸۰ درصد می‌رسد.
  • کم بودن هزینه‌ی ساختن سقف شیب‌دار نسبت به سقف‌های مسطح.
  • کاهش هزینه‌ی تعمیر و نگهداری ساختمان و عدم نیاز به مواردی مانند برف‌روبی.
  • استفاده از عایق‌های حرارتی در این نوع از سقف‌ها که موجب عدم اتلاف انرژی گرمایشی از طریق سقف می‌شود، این مقدار اتلاف انرژی در سقف‌هایی با سطح مسطح بسیار زیادتر است.