بایگانی برچسب: شینگا کانادا

سقف شیروانی تهران

سقف شیروانی تهران سقف شیروانی تهران یکی از اجزای مهم در ساختمان سقف میباشد که موجب هویت بخشیدن و زیبای ساختمان شما میگردد. عوامل متعددی درگیر انتخاب سقف میباشد مانند میزان باد،رطوبت،موقعیت جغرافیای،گرماوسرما،وزن ساختمان،نوع کاربری و…….. سقف شیبدار به سقفی گفته میشود که دارای شیب قابل مشاهده باشده (بیشتر از 12%) ؛این نوع سقف نمایی […]

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی پارس موگر
خوش آمدید